Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Sản phẩm

  • Ổ CẮM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TB03

    - Điện áp hoạt động:220-240VAC/50Hz
    - Tần số thu-phát:433Mhz
    - Công suất ra tải max:500W(compart),250W(bơm),100W(Led)
    - Khoảng cách điều khiển 10-30m

  •