Chat Facebook

So sánh sản phẩm
CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH SƠN MYKOLOR

CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH SƠN MYKOLOR

CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH SƠN MYKOLOR

1. Điều kiện bảo hành Sơn Mykolor
- Sản phẩm phải do công ty 4 Oranges Co., Ltd sản xuất và được Nhà Phân Phối Sơn Mykolor Thanh Th
ái chính thức xác nhận (Kèm hóa đơn hoặc chứng từ).
- Sử dụng đúng hướng dẫn và hệ thống 
Sơn Mykolor được in trên bao bì sản phẩm. Nếu mục đích sử dụng đặc biệt ngoài hướng dẫn sử dụng, người sử dụng phải được Thanh Thái xác nhận bằng văn bản sản phẩm thích hợp trước khi thi công.
- Trong thời gian thi công,
người sử dụng phải tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm tra, giám sát từ đại diện Thanh Thái, và người sử dụng phải thực hiện sa chữa ngay lập tức các hư hỏng được cảnh báo có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng Sơn Mykolor hoặc làm cho phần hư hỏng càng nặng hơn.
-
Thanh Thái sẽ cung cấp lượng Sơn Mykolor phù hợp để tự thi công lại những phần sản phẩm bị hư hỏng chỉ sau khi Thanh Thái xác nhận chính thức và thông báo bằng văn bản nguyên nhân và giải pháp khắc phục hư hỏng. Và số lượng được cung cấp để thi công lại phần bị hư hỏng này tối đa bằng số lượng và đúng chủng loại sản phẩm đã thực cung cấp cho công trình và được ghi trên phiếu bảo hành.
- Chỉ áp dụng cho công trình xây mới
2. Điều kiện không bảo hành 
Sơn Mykolor
- Hư hỏng ở bất cứ dạng hoặc quy mô nào do việc sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng và hệ thống sơn mykolor được in trên bao bì sản phẩm.
- Hư hỏng do nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các tác động hóa học hoặc cơ lý như: Phản ứng hóa học từ môi trường, va đập cơ học, tường bị biến dạng, rặn nứt, ẩm ướt, rạn chân chim, bong chóc hư hỏng của phần xây dựng, phai màu từng phần do bị thấm ướt ngược từ nền, chân tường... hoặc thấm từ tầng trên, từ phía bên kia tường...
- Hư hỏng do các yếu tố khách quan xảy ra không thể đoán trước được hoặc nằm ngoài hướng dẫn kỹ thuật in trên bao bì sản phẩm 
Sơn mykolor
- Hư hỏng do các bên thứ ba hoặc do
người sử dụng thiếu kiểm soát gây ra, hoặc do những tiềm ẩn về mặt kỹ thuật, kết cấu xây dựng .
- Hư hỏng ở những nơi việc thi công sơn không đảm bảo về mặt kỹ thuật, bụi bẩm, ẩm ướt kéo dài hoặc do bề mặt thi công quá kém chất lượng, quá mềm, yếu.
- Khi có hư hỏng mà
người sử dụng không thông báo kịp thời thì Thanh Thái không chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng phát sinh.
- Hư hỏng do
người sử dụng sử dụng các sản phẩm khác cùng với sản phẩm của 4 Oranges Co., Ltd sản xuất trên cùng một phần hoặc toàn bộ bề mặt thi công
- Trường hợp
người sử dụng không đồng ý với số lượng , chủng loại sơn được bảo hành hoặc sản phẩm ghi trên phiếu bảo hành bị phát hiện không đúng số  lượng, không đúng chủng loại được thi công thực tế cho công trình hoặc có những yêu cầu khác không đúng với điều khoản ghi trên  Phiếu Bảo Hành thì Phiếu bảo hành này không có giá trị.